ÜRÜNLER

+ Kendiliğinden Yerleşen Beton ve Harçlar

Kalıbın şeklini sıkıştırma uygulanmaksızın alan betondur. Zor kalıp şekilleri, sık ve yoğun donatılı bölgeler, pürüzsüz yüzey görünümü istenen yapı elemanları için ideal, yerleştirme ve sıkıştırma için şişleme veya vibrasyon istemeyen, kendiliğinden yerleşen ve sıkışan, en son teknoloji ürünü kimyasal katkılar içeren ve özel olarak tasarlanan karışımlar... Deprem güçlendirmeleri mantolamaları, pompanın yetişemediği noktalara kadar akarak ulaşma...

+ Geciktiricili veya Hızlandırıcılı Betonlar ve Harçlar

Şantiye koşulları gereğince priz süresinin uzatılması ya da kısaltılmasının istendiği durumlara uygun özel kimyasal katkılı karışımlar.

+ Mineral Katkılı Betonlar ve Harçlar

Betonun bazı özelliklerini iyileştirmek veya betona özel nitelikler kazandırmak amacıyla kullanılan ince malzemedir. TS EN 206'da inorganik iki tip mineral katkı tarif edilmiştir, bunlar ; - Hemen hemen inert mineral katkılar ( Tip I ), - Puzzolanik veya durgun hidrolik mineral katkılar ( Tip II ). Hidratasyon ısısının kontrollü olarak düşük tutulmasının gerektiği kütle dökümleri, sülfat etkisine maruz deniz yapıları ve yüksek performans için ideal, çevre ve yapı dostu formüller

+ Müşteri Şartnamesine Uygun Özel Betonlar

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına veya proje şartnamelerine göre kendilerine özel olarak yapılan beton tasarımları

+ TS - EN 206-1 Standartlarındaki Beton Sınıfları

Yeni beton standardı uyarınca bütün çevresel etki, kıvam, en büyük dane çapı, basınç dayanımı ve birim ağırlık sınıflarında betonlar

+ Hafif Beton ve Harçlar

Etüv kurusu durumdaki birim hacim kütlesi ( yoğunluğu ), 800 kg/m3'ten büyük, 2000 kg/m3'ten küçük olan betondur. Hafif beton, betonda kullanılan agreganın bir kısmı veya tamamı hafif agrega olarak imal edilir. Beton yapımında hafif agrega kullanllarak veya beton içine alüminyum tozu gibi hava kabarcığı oluşturacak maddeler katılarak elde edilen düşük yoğunluklu betonlardır. Hafif betonlann mukavemeti düşük buna karşılık ısı izolasyonu özelliği yüksektir. Yoğunlugu 1440 kg/m3 olan bir betonun ısı iletimi katsayısı yaklaşık olarak 0,3 W/m °C dir.

+ Püskürtme Beton

Tünel iksaları, şev takviyeleri, çelik eleman yangın kaplamaları, özel mimari uygulamalar için kuru veya yaş özel karışımlardır. Tünel gibi kalıpsız yüzey betonu uygulamalarında kullanılır. Priz alma süresi çok kısadır.

Polyproplen ve Çelik Tel Takviyeli Betonlar

Beton tokluğunun ve düktilitesinin artırılmak istendiği durumların çaresi, plastik rötre çatlaklarına karşı kürün yardımcısı, mikro çatlakların düşmanı lif takviyeli betonlar... Endüstriyel yer döşemeleri, tünel iksa püskürtme betonları...

+ Renkli Betonlar

Mimari estetik için form ile birlikte renkten de faydalanmak isteyen uygulamacılara sunduğumuz kozmetik bir çözüm.

+ Geçirimli Betonlar

Yüzey drenajı için olağanüstü bir çözüm, filtre tabakaları için ideal betonlar... Otopark, spor sahaları gibi alanlarda su birikmelerini önleyici büyük bir kolaylık.

+ Enjeksiyon Harç ve Şerbetleri

Baraj inşaatları, zemin iyileştirmeleri için istenilen özgül ağırlıkta ve gradasyonda harç ve şerbetler.